Home

Jak prawidłowo kosić trawnik?

Koszenie trawnika nie jest czynnością łatwą. Przede wszystkim należy dostosować wysokość koszenia do typu trawnika i tworzących go mieszanek. Jednak przyjętą uniwersalną wysokość jest nie więcej niż 10 cm. Okazuje się bowiem, że zbyt wysokie koszenie trawnika rodzi niebezpieczeństwo pojawienia się w szlachetnej trawie chwastów i zwykłych traw, które zniszczą pielęgnowany przez nas trawnik. Jedynym przypadkiem kiedy koszenie trawnika może mieć wyższą wysokość jest przypadek, gdzie jest to pierwsze koszenie trawnika. W tym przypadku trawnik jest jeszcze słaby, a mocne koszenie trawnika jeszcze by go dodatkowo osłabiło. Jednak przy następnych koszeniach wysokość powinna być już nie wyższa niż 10 cm. Warto tutaj bowiem pamiętać, że jeśli skosimy trawnik za nisko możemy uszkodzić sobie kosiarkę i narazić się na dodatkowe wydatki, a kosiarka to jedno z droższych narzędzi ogrodowych. Zwykle koszenie trawnika uzależnione jest od stopnia zagęszczenia trawnika co można łatwo ocenić po wyglądzie trawy. Częstotliwość koszenia trawnika powinna być uzależniona od tępa wzrostu trawy jednak nie należy przeprowadzać koszenia trawnika częściej niż raz w tygodniu. Inna zasada mówi, że koszenie trawnika jest dopuszczalne dopiero, gdy trawa osiąga wysokość ok. 1/3 dłuższą od zamierzonej. Regularne i odpowiednio częste koszenie trawnika sprawia, że nasz trawnik będzie zwarty i gęsty.

Copyright 2010